Manylion y mater

Council Fund Budget 2019/20 – Updated Forecast and Process for Stage 3 of Budget Setting

(1)       to provide an updated budget forecast for 2019/20 following recent announcements by Welsh Government; and

 

(2)       to set out a suggested process for Stage 3 leading to the setting of a balanced budget in early 2019 (noting that the Local Government Final Settlement is due to be announced on 19th December).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Angen penderfyniad: 11 Rhag 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20 – Rhagolwg wedi’i Ddiweddaru a Phroses ar gyfer Cam 3 Gosod y Gyllideb

Description (Welsh): (1) darparu rhagolwg cyllideb wedi’i ddiweddaru ar gyfer 2019/20 yn dilyn cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth Cymru; a (2) gosod proses a awgrymir ar gyfer Cam 3 sy’n arwain at osod cyllideb gytbwys ar ddechrau 2019 (gan nodi y caiff Setliad Terfynol Llywodraeth Leol ei gyhoeddi ar 19 Rhagfyr).

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Fund Budget 2019/20 – Overview and Stage 3