Manylion y mater

Discretionary Transport Policy Review: Post 16 College & Schools Transport and Benefits Entitlement

To consider options for consultation on the discretionary school transport policy areas of post 16 provision and benefits entitlements.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Rhag 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adolygiad Polisi Cludiant yn ôl Disgresiwn: Cludiant i Ysgolion a Cholegau Ôl-16 a Hawl i fudd-daliadau

Description (Welsh): Ystyried yr opsiynau ar gyfer ymgynghori ar feysydd polisi cludiant i'r ysgol yn ôl disgresiwn ar gyfer darpariaeth ôl-16 a hawl i fudd-daliadau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • College and School Transport Policy Review