Manylion y mater

Action Tracking

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Audit Committee meetings.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2019

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 5 Meh 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Olrhain Gweithred y Pwyllgor Archwilio

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Audit Committee Action Tracking