Manylion y mater

Audit Committee Self-Assessment 2018/19

 

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: (All Report Types);

Adran: Governance

Title (Welsh): Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio 2018/19

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Aelodau am ganlyniadau hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio, a fydd yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19. Bydd hefyd yn ffurfio'r sail ar gyfer darparu unrhyw hyfforddiant pellach sydd ei angen ar y Pwyllgor.