Manylion y mater

Audit Committee Terms of Reference and Charter

To seek Member’s agreement to changes to the Audit Committee Terms of Reference and Charter, Article Seven of the Council’s Constitution.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Angen penderfyniad: 11 Rhag 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Cylch Gorchwyl a Siarter y Pwyllgor Archwilio

Description (Welsh): Gofyn i'r Aelodau gytuno i'r newidiadau i Gylch Gorchwyl a Siarter y Pwyllgor Archwilio, Erthygl Saith o Gyfansoddiad y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Audit Committee Terms of Reference and Charter