Manylion y mater

Webcasting Provision

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 29 Tach 2018 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Darpariaeth Gweddarlledu

Description (Welsh): Penderfynu pa un ai i barhau i weddarlledu cyfarfodydd y Cyngor Sir a’r Pwyllgor Cynllunio.

Penderfyniadau

Agenda items