Manylion y mater

Regional Homeless Strategy and Local Action Plan

To seek approval for the North Wales Regional Homeless Strategy and the Flintshire Local Action Plan 2019-22.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Rhag 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Strategaeth Digartrefedd Rhanbarthol a Chynllun Gweithredu Lleol

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i Strategaeth Digartrefedd Rhanbarthol Gogledd Cymru a Chynllun Gweithredu Lleol Sir y Fflint 2019-22.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Regional Homeless Strategy and Local Action Plan