Manylion y mater

School Admissions

To provide Members with a policy overview and update on numbers

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/11/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Rhag 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Derbyniadau Ysgol

Description (Welsh): Darparu aelodau â throsolwg o’r polisi a'r wybodaeth ddiweddaraf o ran niferoedd

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Admissions