Manylion y mater

Welsh Government Proposals to Remove the Sanction of Imprisonment for the Non-payment of Council Tax

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 14/11/2018

Report Type: Operational;

Adran: Governance

Title (Welsh): Cynigion Llywodraeth Cymru i Ddiddymu’r Gosb o Garchar am beidio talu Treth y Cyngor

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar ganlyniad papur ymgynghori Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn arwain at gyflwyno Rheoliadau newydd o fis Ebrill 2019 a fydd yn diddymu hawl Awdurdodau Lleol i gynnal gwrandawiadau carcharu yn y Llys Ynadon fel rhan o’r drefn o adennill dyledion heb eu talu yn erbyn y rhai hynny sy’n fwriadol yn gwrthod neu’n anghofio yn feius i dalu Treth y Cyngor.