Manylion y mater

Asset Disposal and Capital Receipts Generated 2017/18

To inform Members of the 2017/18 Assets Disposals.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/11/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Tach 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Gwarediad Asedau a Derbyniadau Cyfalaf a Gynhyrchwyd 2017/18

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau o Warediadau Asedau 17/18.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Asset Disposal and Capital Receipts Generated 2017/18