Manylion y mater

Public Convenience Strategy

To seek a recommendation to Cabinet to approve the Council’s Public Convenience Strategy following the consultation period.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/11/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 9 Ebr 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Strategaeth Cyfleustodau Cyhoeddus

Description (Welsh): I geisio argymhelliad y Cabinet i gymeradwyo Strategaeth Cyfleustodau Cyhoeddus y Cyngor, yn dilyn y cyfnod ymgynghori.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Public Convenience Strategy