Manylion y mater

School Transport – Hazardous Routes

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 02/11/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Ion 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cludiant Ysgol – Llwybrau Peryglus

Description (Welsh): I hysbysu Craffu ynghylch y meini prawf ar gyfer diffinio llwybr ysgol peryglus a diffinio’r llwybrau peryglus i’r ysgol yn y Sir.

Dogfennau

  • School Transport – Hazardous Routes