Manylion y mater

Implementation of the Rental Exchange scheme

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 02/11/2018

Report Type: Operational;

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Gweithredu’r Cynllun Chyfnewid Rhent

Description (Welsh): Ystyried cyflwyno’r gwasanaeth Cyfnewid Rhent ac awdurdodi swyddogion i roi'r cynllun ar waith a chysylltu â thenantiaid cyngor wrth ei gyflwyno a sôn am eu hawliau i optio allan.