Manylion y mater

Local Toilets Strategy

To inform Scrutiny of the upcoming consultation period on the Council’s Local Toilets Strategy.

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/11/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 27 Tach 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Strategaeth Toiledau Lleol

Description (Welsh): I hysbysu Craffu am y cyfnod ymgynghori sydd ar y gweill ar Strategaeth Toiledau Lleol y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Public Convenience Strategy