Manylion y mater

Planning Enforcement Policy

To seek approval to publish the revised Policy, which has been required to reflect legislative changes and new working practice.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/11/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Rhag 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Polisi Gorfodi Cynllunio

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gyhoeddi'r Polisi diwygiedig, sydd ei angen er mwyn adlewyrchu newidiadau deddfwriaethol ac arferion gwaith newydd.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Planning Enforcement Policy