Manylion y mater

BCUHB & Welsh Ambulance Services NHS

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 31/01/2019

Report Type: (All Report Types);

Adran: Social Services

Title (Welsh): Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Description (Welsh): Cynnal cyfarfodydd rheolaidd a hybu gweithio mewn partneriaeth.