Manylion y mater

Learning Disability Day Care and Work Opportunities Alternative Delivery Model

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 02/11/2018

Report Type: Strategic;

Adran: Social Services

Title (Welsh): Model Darparu Amgen Gofal Dydd a Chyfleoedd Gwaith Anableddau Dysgu

Description (Welsh): Derbyn adroddiad cynnydd ar y flwyddyn gyntaf o weithrediad fel model darparu amgen.