Manylion y mater

Draft Interim Houses in Multiple Occupation (HMO) Developer Advice Note

To provide interim planning advice to prospective developers of HMOs in relation to the standards, conditions and requirements that should be taken into account in submitting applications. This guidance will need to be published for public and stakeholder consultation in order to have subsequent weight as a material planning consideration. A specific policy relating to HMO development will be published as part of the emerging Local Development Plan but this will not have weight until the plan is adopted, hence the Interim Planning Advice Note.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Rhag 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Canllawiau Cynllunio ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth

Description (Welsh): Darparu cyngor cynllunio interim i ddarpar ddatblygwyr Tai Amlfeddiannaeth o ran y safonau, yr amodau a’r gofynion y dylid eu hystyried wrth gyflwyno ceisiadau. Dylid cyhoeddi’r canllaw hwn ar gyfer ymgynghoriad â’r cyhoedd a rhanddeiliaid er mwyn sicrhau ei fod yn ddylanwadol fel ystyriaeth gynllunio faterol. Bydd polisi penodol yn ymwneud â datblygiad Tai Amlfeddiannaeth yn cael ei gyhoeddi fel rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol newydd, ond ni fydd unrhyw werth iddo nes i’r cynllun gael ei fabwysiadu, felly cyhoeddir y Nodyn Cyngor Cynllunio Interim.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Planning guidance for Houses of Multiple Occupancy