Manylion y mater

Draft Rights of Way Improvement Plan 2018-2028 (RoWIP

To consult with committee members on the new Rights of Way Improvement Plan 2018-2028 as part of the 3 month statutory consultation.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/10/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 27 Tach 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Drafft Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028 (RoWIP)

Description (Welsh): Ymgynghori gydag aelodau’r pwyllgor ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028 newydd fel rhan o’r cyfnod ymgynghori statudol o 3 mis.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Draft Rights of Way Improvement Plan 2018-2028 (RoWIP