Manylion y mater

Budget 2019/20 Stage 2 Proposals

To consider the stage 2 budget proposals for the Housing Portfolio and parts of the Planning, Environment & Economy Portfolio for 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 30 Hyd 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Chief Officer (Planning, Environment and Economy) (Theresa Greenhough), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Cynigion Cam 2 Cyllideb 2019/20

Description (Welsh): Ystyried cynigion cam 2 y gyllideb ar gyfer y Portffolio Tai a rhannau o Bortffolio Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi ar gyfer 2019/20

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Budget 2019/20 Stage 2 Proposals