Manylion y mater

Budget 2019/20 Stage 2 Proposals

To consider the stage 2 budget proposals for the Organisational Change Portfolio for 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 2 Tach 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden, Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Strategic Programmes

Title (Welsh): Cynigion Cam 2 Cyllideb 2019/20

Description (Welsh): Ystyried cynigion cam 2 y gyllideb ar gyfer y Portffolio Newid Sefydliadol ar gyfer 2019/20

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Budget 2019/20 Stage 2 Proposals