Manylion y mater

Budget 2019/20 Stage 2 Proposals

To consider the stage 2 budget proposals for the Education & Youth Portfolio for 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Tach 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cynigion Cam 2 Cyllideb 2019/20

Description (Welsh): Ystyried cynigion cam 2 y gyllideb ar gyfer y Portffolio Addysg ac Ieuenctid ar gyfer 2019/20

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2019/20 Stage 2 Proposals