Manylion y mater

Gambling Policy Renewal

To inform Members of the mandatory requirements to review the Gambling Policy and seek approval of the reviewed document.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/10/2018

Angen penderfyniad: 29 Ion 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adnewyddu Polisi Gamblo

Description (Welsh): Rhoi gwybod i Aelodau am y gofynion gorfodol i adolygu’r Polisi Gamblo a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer y ddogfen wedi’i hadolygu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Gambling Policy Renewal