Manylion y mater

Housing Rent Income

To provide scrutiny with an operational update on rent collection, current arrear levels and the strategies now being adopted to mitigate financial risks to the HRA as welfare reforms and Universal Credit are rolled out by the UK Government.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Tach 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai, Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Incwm Rhent Tai

Description (Welsh): Darparu craffu gyda diweddariad gweithredol ar gasgliadau rhent, lefelau ôl-ddyledion presennol a'r strategaethau a fabwysiedir i liniaru risgiau ariannol i'r CRT wrth i Lywodraeth y DU wneud diwygiadau lles a chyflwyno Chredyd Cynhwysol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Rent Income