Manylion y mater

Review of Highway and Car Park Safety Inspections and Intervention Levels and Response to Policy.

To review the above Policy in line with the revised national guidelines.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygu Archwiliad a Lefel Ymyrraeth Diogelwch Priffyrdd a Meysydd Parcio ac Ymateb i’r Polisi

Description (Welsh): Adolygu’r polisi uchod yn unol â’r canllawiau cenedlaethol diwygiedig.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Review of Highway and Car Park Safety Inspections and Intervention Levels and Response to Policy.