Manylion y mater

Budget 2019/20 Stage 2 proposals

To consider the stage 2 budget proposals for Streetscene

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynigion Cam 2 Cyllideb 2019/20

Description (Welsh): Ystyried cynigion cam 2 y gyllideb ar gyfer Portffolio Strydwedd a Chludiant a rhannau o Bortffolio Cynllunio, Yr Amgylchedd a’r Economi ar gyfer 2019/20.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Budget 2019/20 Stage 1 proposals