Manylion y mater

Council Plan 2018 / 19 -Mid Year Monitoring

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2018/19

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/10/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Ion 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2018/19 - Monitro Canol blwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan 2018 / 19 -Mid Year Monitoring