Manylion y mater

Economic Ambition Board and the Proposition Document

To adopt the Proposition Document as (1) the basis of a longer-term regional strategy for economic growth and (2) the regional bid for the priority programmes and projects from which the content of a Growth Deal will be drawn at the Heads of Terms Agreement stage with Governments.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/09/2018

Angen penderfyniad: 23 Hyd 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Bwrdd Uchelgais Economaidd a'r Ddogfen Gais

Description (Welsh): Mabwysiadu’r Ddogfen Gais ar argymhelliad y Cabinet i'w pwrpasau (1) y sail ar gyfer y strategaeth datblygu ranbarthol dros dwf economaidd ac (2) trafodaeth o'r Fargen Dwf, gyda'r ddwy Lywodraeth, a fydd yn cyllido rhaglenni a phrosiectau dewisedig o fewn y ddogfen strategaeth

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Economic Ambition Board and the Proposition Document