Manylion y mater

A Growth Deal for the Economy of North Wales: Proposition Document

To recommend to Council the Proposition Document as the basis for the developing regional strategy for economic growth and for the negotiation of a Growth Deal, with both Governments, which will fund selected programmes and projects within the strategic document.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 23 Hyd 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Bwrdd Uchelgais Economaidd a'r Ddogfen Gais

Description (Welsh): I arnodi’r Ddogfen gais fel (1) Sail ar gyfer y strategaeth datblygu ranbarthol dros dwf economaidd ac (2) trafodaeth o'r Fargen Dwf, gyda'r ddwy Lywodraeth, a fydd yn cyllido rhaglenni a phrosiectau dewisedig o fewn y ddogfen strategaeth

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Economic Ambition Board and the Proposition Document