Manylion y mater

Single Access Route to Housing (SARTH)

To consider the Allocations Policy for social housing

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 26 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Un Llwybr Mynediad At Dai

Description (Welsh): I ystyried Polisi Dyrannu ar gyfer tai cymdeithasol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Single Access Route to Housing (SARTH)