Manylion y mater

WHQS Capital Programme – Delivery Review Update

To provide an update on progress of the Welsh Housing Quality Standards (WHQS), that the Council is delivering through its Capital Investment Programme

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 26 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Rhaglen Gyfalaf Safonau Ansawdd Tai Cymru – y wybodaeth ddiweddaraf ar yr Adolygiad Cyflenwi

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd Safonau Ansawdd Tai Cymru, a gyflenwir gan y Cyngor drwy ei Raglen Buddsoddiad Cyfalaf

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • WHQS Capital Programme – Delivery Review Update