Manylion y mater

Update on National Pay Awards

To advise of the estimated costs and current funding position for the national pay awards for teachers and school support staff

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Diweddariad ar y Dyfarniad Cyflog Cenedlaethol

Description (Welsh): Rhoi gwybodaeth am gost amcangyfrifedig a sefyllfa gyllido bresennol y dyfarniad cyflog cenedlaethol ar gyfer athrawon a staff cymorth ysgolion

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Update on National Pay Awards