Manylion y mater

Registration Service Fees and Income Generation

To seek approval to review and identify opportunities to extend the range of services offered by the Registration Service, and approval of a new schedule of fees.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 23 Hyd 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Ffioedd y Gwasanaeth Cofrestru a Chynhyrchu Incwm

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw cael cymeradwyaeth i adolygu ac adnabod cyfleoedd i ymestyn yr ystod o wasanaethau sy'n cael eu cynnig gan y Gwasanaeth Cofrestru, a chymeradwyo rhestr brisiau newydd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Registration Service Fees and Income Generation