Manylion y mater

Digital Customer Overview

To update on progress and to provide assurance to members of the design principles underpinning the creation of a single contact centre as part of delivering the digital customer theme of the digital strategy

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Trosolwg Cwsmer Digidol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar gynnydd a sicrwydd i aelodau ynghylch yr egwyddorion dylunio sy’n tanategu creu canolfan gyswllt unigol fel rhan o ddarpariaeth thema cwsmeriaid digidol y strategaeth ddigidol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Digital Customer Overview