Manylion y mater

Local Toilets Strategy

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Tach 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus

Description (Welsh): Hysbysu’r Cabinet am y gofyniad strategol i lunio Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus y Cyngor.

Dogfennau

  • Public Convenience Strategy