Manylion y mater

Natural Resources Wales (NRW)

An opportunity for the committee to understand the current work being undertaken by NRW.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad, Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cyfoeth Naturiol Cymru

Description (Welsh): Cyfle i’r pwyllgor ddeall y gwaith a wneir ar hyn o bryd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Natural Resources Wales (NRW)