Manylion y mater

Action Tracking

To inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Olrhain Gweithred

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor am gynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Action Tracking