Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2019/20 Policy

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2019/20

Description (Welsh): Cyflwyno argymhellion y Cabinet i'r Cyngor mewn perthynas â phennu Isafswm Darpariaeth Refeniw darbodus ar gyfer ad-dalu dyled.