Manylion y mater

Prudential Indicators 2019/20 to 2020/21

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Dangosyddion Darbodus 2019/20 i 2020/21

Description (Welsh): Cyflwyno argymhellion y Cabinet i'r Cyngor mewn perthynas â phennu ystod o Ddangosyddion Darbodus.