Manylion y mater

Prudential Indicators 2019/20 to 2020/21

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Report Type: Operational;

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Dangosyddion Darbodus 2019/20 i 2020/21

Description (Welsh): Cyflwyno cynigion i osod ystod o Ddangosyddion Darbodus yn unol â'r Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y Cod Darbodus).