Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2019/20 Policy

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 18/09/2018

Report Type: Operational;

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2019/20

Description (Welsh): Cyflwyno cynigion i osod Isafswm Darpariaeth Refeniw synhwyrol er mwyn ad-dalu dyled yn 2019/20, fel sy’n ofynnol o dan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygiad) 2008 (‘Rheoliadau 2008’).