Manylion y mater

Draft Rights of Way Improvement Plan 2018-2028

To consult on the new Rights of Way Improvement Plan 2018/2028 prior to release for statutory consultation.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 25 Medi 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Drafft Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028

Description (Welsh): Ymgynghori gydag aelodau ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028 newydd cyn ei ryddhau ar gyfer ymgynghoriad statudol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Draft Rights of Way Improvement Plan 2018-2028