Manylion y mater

Six Month Review of Car Parking Charges Uplift

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 15 Ion 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygiad Chwe Mis o’r Ymgodiad Ffioedd Parcio Ceir

Description (Welsh): Derbyn diweddariad yn dilyn yr adolygiad o’r ffioedd parcio ceir.

Dogfennau

  • Six Month Review of Car Parking Charges Uplift