Manylion y mater

Phase 2 Speed Limit Review Update

To provide an update on progress of the County-wide Speed Limit Review.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Diweddariad o Gam 2 Adolygiad Terfyn Cyflymder

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar gynnydd yr Adolygiad Terfyn Cyflymder ar draws y Sir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Phase 2 Speed Limit Review Update