Manylion y mater

Information report - Update on Greenfield Valley Heritage Park

To receive a progress report.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Gwybodaeth – y wybodaeth ddiweddaraf ar Barc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas

Description (Welsh): Derbyn adroddiad ar gynnydd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Information report - Update on Greenfield Valley Heritage Park