Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy (MTFS) - Forecast 2019/20

To provide an update on the ongoing work on the Medium Term Financial Strategy (MTFS) and to advise of the latest forecast budget position for 2019/20.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 25 Medi 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) a Chyllideb 2019/20

Description (Welsh): I roi’r diweddaraf am waith parhaus MTFS ac i’ch hysbysu o’r rhagolwg ariannol o sefyllfa gyllideb ar gyfer 2019/20

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy (MTFS) and Budget 2019/20