Manylion y mater

Phase 2 Speed Limit Review Update

To provide an update on the county-wide speed limit review.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 25 Medi 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Diweddariad ar Adolygiad Terfyn Cyflymder Cam 2

Description (Welsh): Darparu diweddariad i'r cabinet ar yr adolygiad o’r terfyn cyflymder ar draws y sir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Phase 2 Speed Limit Review Update