Manylion y mater

Sustainable Drainage (SuDS) Approval Body (SAB)

To seek approval to establish the Sustainable Drainage Approving Body (SAB) which will allow Flintshire County Council to undertake this new statutory function from the scheduled commencement date of 7th January 2019.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 25 Medi 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Corff Cymeradwyo (SAB) Draenio Cynaliadwy (SuDS)

Description (Welsh): Y dylid cymeradwyo sefydlu Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) a fydd yn caniatau i Gyngor Sir y Fflint ymgymryd â’r swyddogaeth statudol newydd hon o’r dyddiad cychwyn cytunedig, sef 7 Ionawr 2019.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Sustainable Drainage (SuDS) Approval Body (SAB)