Manylion y mater

Strategic Housing and Regeneration Programme (SHARP)

To provide an update on the progress made to date on the Council's Strategic Housing and Regeneration Programme (SHARP).

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 25 Medi 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Rhaglen Tai ac Adfywiad Strategol (SHARP) – Diweddariad Canol Rhaglen

Description (Welsh): I roi diweddariad ar y cynnydd a wnaed hyd yma gyda Rhaglen Tai ac Adfywiad Strategol y Cyngor (SHARP)

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Strategic Housing and Regeneration Programme (SHARP) Mid-Programme Update