Manylion y mater

Annual Review of Strategic Risks

Members to be informed of the overall strategic risk position of the Council for 2017/18.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/08/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Medi 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Trosolwg o Reoli risg

Description (Welsh): Yr Aelodau i’w hysbysu ynghylch sefyllfa risg strategol gyffredinol y Cyngor ar gyfer 2017/18

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Risk Management Overview